header_image

LEAN SALES Workshop

De belangrijkste doelstellingen van de Lean Sales workshop zijn:
  • Leveren van de door uw klant gevraagde kwaliteit
    ( los zijn probleem op !)
  • Lever conform de gewenste levertijd
  • Tegen de laagst mogelijke kosten aan uw klant leveren
  • Vereenvoudig de beslissingen van uw klant

Stappenplan :
  1. Ontdekkingsreis door uw huidige salesproces
  2. Ontdek verspillingen en verbeterpunten
  3. Richt het proces samen opnieuw in en start direct.

In de LEAN SALES workshop maken we gebruik van de LEAN tools om uw proces te analyseren , prioriteiten te stellen omtrent verbeteringen en ook direct uit te voeren. Samen met alle salespersonen - TEAM work !Alle Inhoud ©Copyright 2008 SalesHands